Tư vấn Chia Công ty

Thủ tục chia doanh nghiệp là một thủ tục phức tạp, trải qua nhiều bước khác nhau. Dịch vụ tư vấn chia doanh nghiệp của Luật Công Minh sẽ đem đến sự bảo đảm pháp lý cho Doanh nghiệp của bạn.

1. Tư vấn các quy định của pháp luật về chia Công ty:

Công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần có thể được chia thành một số công ty cùng loại.

Các nội dung chúng tôi sẽ tư vấn:

· Tư vấn thủ tục họp Đại hội đồng cổ đông/Hội đồng thành viên để thông qua nội dung chia công ty;

· Tư vấn nguyên tắc và thủ tục chia tài sản công ty;

· Tư vấn phương án sử dụng lao động;

· Tư vấn thời hạn và thủ tục chuyển đổi phần vốn góp, cổ phần, trái phiếu của công ty bị chia sang các công ty mới;

· Tư vấn nguyên tắc giải quyết các nghĩa vụ của công ty bị chia; thời hạn thực hiện chia công ty.

· Tư vấn nội dung Điều lệ công ty mới được thành lập;

· Tư vấn chấm dứt tồn tại của Công ty bị chia;

2. Hoàn thiện hồ sơ thành lập công ty:

· ­Biên bản họp Hội đồng thành viên/Đại hội đồng cổ đông về việc chia công ty;

· Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Công ty bị chia;

· Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh;

· Danh sách thành viên/cổ đông;

· Điều lệ công ty

· Các tài liệu cần thiết khác;

3. Đại diện thực hiện các thủ tục:

· Tiến hành nộp hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh tại Sở Kế hoạch và Đầu tư;

· Theo dõi tiến trình xử lý và thông báo kết qủa hồ sơ đã nộp;

· Nhận giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh tại Sở Kế hoạch và Đầu tư (người đại diện của công ty có mặt cùng nhân viên Công ty Luật Công Minh để ký nhận Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh);

· Tiến hành nộp hồ sơ đăng ký khắc dấu và liên hệ khắc dấu cho công ty tại Cơ quan Công an có thẩm quyền;

· Nhận giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu và Dấu Công ty (người đại diện của công ty có mặt cùng nhân viên Công ty Luật Công Minh để ký nhận Dấu)

· Tiến hành đăng ký Giấy chứng nhận đăng ký Thuế cho công ty;

4. Cam kết dịch vụ sau thành lập:

· Tư vấn soạn thảo hồ sơ pháp lý cho công ty phù hợp với nội dung thay đổi;

· Cung cấp văn bản pháp luật có liên quan theo yêu cầu;

· Hướng dẫn các thủ tục có liên quan tại trụ sở công ty Luật Công Minh;

· Giảm 10% phí dịch vụ lần tiếp theo…..

Trân trọng!

 


Dịch vụ liên quan

Banner đối tác